Formindsk dit billede

Når man bruger billeder på nettet, er det vigtigt at de ikke fylder for meget.
Billeder taget med et digitalkamera fylder mange gange over en Megabyte (~ 1.000 kilo bytes). For de fleste tager det rigtig lang tid at hente et billede på den størrelse, og det er derfor en god ide at gøre det mindre.

Dette værktøj hjælper dig med netop dette! Tryk på knappen 'Gennemse...', og vælg det billede du vil formindske. Tryk herefter på knappen 'Formindsk'.


Klippe metode:
Klip billedet til (crop), så det bliver præcist den valgte størrelse.
Valgt højde og bredde er max. værdier
Valgt bredde er max. værdi men højden må gerne blive større


På næste side skal du bare klikke på dit nye billede for at gemme det.

Du kan vælge mellem følgende max. størrelser:

Egne mål :
Bredde : px Højde : px
 600px * 300px


 

 384px * 256px

 256px * 384px

 192px * 128px

 128px *

 192px

 200px * 150px

 186px * 184px

 150px *

 200px

 120px *

 120px